20100126

Nutuk - Orijinal Çeviri , 1. Sahife


Dün akşam orijinal Nutuk kitabımın resimlerini göstermemde ki amaca yönelik, bugün yerine getirip yapabildiğimiz kadar 'orijinal' çevirisini yapıp buraya koymayı kendime bir vazife olarak görüyorum. Diğer günlerde devamını koyacağım. Şimdilik 1. sayfasının çevirisi bitti.

                                         NUTUK - 1. Suhuf 

1335 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım.Vaziyet ve manzara: Osmanlı Devleti'nin dahil bulunduğu grup, Cihan Harb'inde mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes mütarekesi imzalamış. Birinci Cihan Harbi'nin uzun seneleri zarfında millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi sürükleyenler, kendi hayatlarına endişe duyarak, memleketten kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamında oturan Vahdettin, soysuzlaşmış, şahsını ve yalnız tahtını koruyabileceğini düşünce ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet aciz, kabiliyetsiz, haysiyetsiz, korkak, yalnız padişahın iradesine tabi ve onunla beraber kendilerini koruyabilecek herhangi bir duruma razı.

Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta...

İtilaf devletleri, ateşkes antlaşması hükümlerine uymaya gerek görmüyorlar. Birer vesile ile itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana vilayeti Fransızlar ; Urfa, Maraş, Ayıntap İngiliz'ler tarafından işgal edilmiş. Antakya ve Konya'da İtalyan askeri birlikleri, Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta işgal orduları ve memurları ve özel adamları faaliyette. Nihayet, sözümüze başlangıç kabul ettiğimiz tarihten dört gün evvel, 15-Mayıs-335' de itilaf devletleri'nin münasip görmesiyle Yunan ordusu İzmir'e çıkarılıyor. Bundan başka, memleketin her tarafında, hıristiyan unsurlar gizli, açık özel emel ve maksatlarının elde edilmesi devletin biran önce, çökmesi için meşgul oluyorlar.

Daha sonra elde edilen güvenilir bilgi ve belgeler doğrulamıştır ki İstanbul Rum Patrikhanesi'nde kurulan Mavri Mira heyeti vilayetler dahilinde çeteler kurmak, yönetmek, mitingler ve propagandalar yaptırmakla meşgul. Yunan Kızıl Haç'ı, Resmi Göçmenler Komisyonu, Mavri Mira heyetinin çalışmalarını kolaşlaştırmaya yardım ediyor. Mavri Mira heyeti tarafından yönetilen Rum okullarının izci örgütleri, yirmi yaşını geçmiş gençlerde dahil olmak üzere her yerde geliştiriliyor.

Ermeni Patriği (Zaven) Efendi'de, Mavri Mira heyetiyle hem fikir olarak çalışıyor.Ermeni hazırlığıda tamamen Rum hazırlığı gibi ilerliyor.


Açıklamalar

Mavri Mira : Mavri Mira, İstanbul Selanik Ortodoks Patrikhanesi’nde, Patrik vekilinin başkanlığında kurulmuş ve Doğu Roma İmparatorluğu’nu (Bizans İmparatorluğu'nu) Batı’nın desteği ile canlandırmayı amaç edinmiştir. Doğrudan doğruya Yunanistan Hükümeti’nden direktif alan bu cemiyet, Yunan Kızılhaçı, Resmi Göçmenler Komisyonu ve Rum okullarında izcilik kurumları gibi birçok alt teşkilatı/çeteyi kurmuş ve yönetmiştir.

Ayıntap : Gaziantep şehrinin Osmanlı İmparatorluğu'nda ki adı.


Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails